Після вивчення лекційного матеріалу і виконання практичних робіт студенти повинні знати:

Після виконання завдань студенти повинні вміти:

Оволодіти компетенціями: