За темою розроблено навчальний пакет документів, який складається з конспекту 3-х лекцій, переліку використаної літератури, ключових слів і анотацій до кожної з лекцій, слайдів для презентації, підрядкового тексту до них, тестів двох видів – навчальних і для контролю знань, а також таблиці врахування агрометеорологічних умов у технологічних процесах догляду за посівами.

Перша лекція на тему: «Загальна характеристика культури цукрового буряка» складається з семи підрозділів, у яких викладено характеристику господарського значення, походження, просторового розподілу, міжрічної динаміки посівних площ і урожайності цукрового буряка. Представлено ботанічну характеристику сільськогосподарської культури, визначено її вимоги до умов навколишнього середовища і надано огляд основних районованих сортів і гібридів. Узагальнено інформацію про найпоширеніших шкідників і хвороби цукрового буряка та умови їх розвитку.

У другій лекції на тему: «Технологія вирощування цукрового буряка» розглянуто основні складові агротехніки вирощування культури: попередники цукрового буряка у сівозмінах, технології обробітку ґрунту і підвищення його родючості, складові системи догляду за посівами, норми внесення добрив, методи захисту від шкідників і хвороб, особливості вирощування цукрового буряка в умовах зрошення і технології вирощування насінників. Наведено таблицю виконання сільськогосподарських робіт і внесення добрив за різних агрометеорологічних умов.

Третя лекція на тему: «Вплив агрометеорологічних умов на ріст, розвиток і формування урожаю цукрового буряка складається з чотирьох підрозділів, у яких викладено принципи, методи, показники і критерії оцінки впливу агрометеорологічних умов на формування урожаю коренеплодів і продуктивність насінників цукрового буряка. Розглянуто методику спеціалізованого агрокліматичного районування території Східної Європи за ступенем сприятливості для вирощування цукрового буряка. Надано загальну характеристику агрокліматичних ресурсів вирощування культури на території України. Представлено основні методи прогнозу урожайності коренеплодів цукрового буряка для територіальних рівнів адміністративної області та району. Огляд прогностичних методів супроводжується практичними прикладами їх застосування.

Ключові слова: цукровий буряк, сорт, гібрид, урожай, цукристість, попередник, обробіток ґрунту, оптимальні терміни сівби, фаза розвитку, технологія догляду за посівами, внесення добрив, шкідники, хвороби, норми зрошення, агрометеорологічні умови, агрокліматичні ресурси, фотосинтетично активна радіація, теплозабезпеченість, вологозабезпеченість, продукційний процес, лімітуючі фактори урожайності, прогноз урожайності.