Шаблон СР Ярий ячмінь

   Запам'ятовування

 

 1. Назвіть основне використання ярого ячменю. 
   
 2. Дайте перелік фаз розвитку ярого ячменю. 
   
 3. Назвіть біологічні особливості ярого ячменю.
   
 4. Назвіть основні вимоги  ярого ячменю до ґрунтів.
   
 5. Опишіть схему запилення квіток ярого ячменю.
   
 6. Назвіть  відсоток вмісту білків у зерні ярого ячменю.і.
   
 7. Чому ярий ячмінь відноситься до першої групи зернових культур.
   
 8. Назвіть основні ознаки  першої групи зернових культур.
   
 9. Назвіть тривалість вегетаційного ярого ячменю.
   
 10. Назвіть основну різницю між ярим  та озимим ячменем.
   
 11. Дайте визначення продуктивної кущистості ярого ячменю
   
 12. Дайте відповідь, на якому етапі органогенезу  починається цвітіння ярого ячменю 
   
 13. Назвіть  глибину загортання насіння ярого ячменю при сівбі.
   
 14. Назвіть, якими заходами забезпечується оптимальне зволоження культури в посушливих районах. 
   
 15. Дайте відповідь які елементи продуктивності впливають на врожай ярого ячменю. 
   
 16. Назвіть основний процес в живленні рослин.
   
 17. Назвіть оптимальну температуру в період сівби ярого ячменю. 
   
 18. Як впливає тривалість сівби на продуктивність ярого ячменю? 
   
 19. Назвіть які метеорологічні показники використовуються при складанні прогнозу очікуваного врожаю ярого ячменю?. 
   
 20. Назвіть  критичний період по відношенню до вологи у ярого ячменю?
   
 1. Розуміння

  1. Допишіть фразу : «Ячмінь — найбільш скоростигла яра зернова культура, вегетаційній період якої складає …..» 
   
 2. Ячмінь — найбільш скоростигла яра зернова культура, вегетаційній період якої складає ….»
   
 3. Поясніть, чим характеризуються зерно ярого ячменю.
   
 4. Поясніть, чому не змінюється черговість фаз розвитку ярого ячменю?. 
   
 5. 4.Допишіть фразу «Протягом вегетації зернові культури проходять такі фенологічні фази розвитку:….»
   
 6. Протягом вегетації зернові культури проходять такі фенологічні фази розвитку:….
   
 7.  Допишіть фразу «Дружність проростання насіння ячменю  і поява сходів залежать від ….»
   
 8. «Дружність проростання і поява сходів  ярого ячменю залежать від…..»
   
 9. Допишіть фразу «Колос ячменю складається з колосового …….» …….»
   

  Колос ячменю складається з колосового ……..»
   
 10. Допишіть фразу « В Україні посіви ярого ячменю в основному зосереджені…….» 
   
 11.  В Україні посіви ярого ячменю в основному зосереджені …….
   
 12. Поясніть як впливають  умови періоду сівби насіння ярого ячменю на його продуктивність. 
   
 13. Поясніть різницю між умовами вирощування ярого ячменю в Чорноземній та Нечорноземній зонах
   
 14. Пояснять різницю між поняттями «етапи органогенезу» і « фази розвитку рослин».
   
 15.  На якій глибині залягає вузол кущіння зернових культур? 
   
 16. Назвіть першіі три країни, які займають провідне місце у виробництві зерна.
   
 17. Поясніть різницю між «раньостиглими » та «пізньостиглими» сортами ярого ячменю. 
   
 18. Допишіть фразу «Кущіння починається після утворення рослиною…..»
   
 19.  Кущіння починається після утворення рослиною……..
   
 20. Розкажіть про вплив волого забезпечення на продуктивність ярого ячменю.
   
 21. Які показники використовуються для розрахунку прогнозу врожаю ярого ячменю?
   
 22. Чим відрізняється метод прогнозу урожаю ярого ячменю Жовтої від методу Дмитренка? 
   
 23. Які несприятливі умови вегетаційного періоду зменшують продуктивність ярого ячменю впродовж вегетаційного періоду? 
   
 24. Що таке «критичний період» по відношенню до температури повітря? 
   
 25. За вимогами до світла до якого світлового дня відноситься ярий ячмінь? 
   
 26. Які найбільш поширені хвороби ярого ячменю? 
   
 27. Що є показником скоростиглості ярого ячменю?
   

Використання

 

 1. Поясніть мету вирощування ярого ячменю.
   
 2. Поясніть особливості вмісту поживних речовин в зерні ярого ячменю 
   
 3. Поясніть, чи буде пошкодження посівів ярого ячменю, якщо тривалість посушливого періоду становить більше 15 днів. 
   
 4. Поясніть чому так важлива завчасність прогнозу очікуваного врожаю ярого ячменю?
   
 5. Поясніть, які показники використовуються для складання прогнозу очікуваного врожаю ярого ячменю?
   
 6.  Поясніть, як визначається густота рослин?.
   
 7. Визначтеочікуваний врожай ярого ячменю, якщо вологозабезпеченість становить 60%, кількість колосків у колосі – 12.
   
 8. Визначте, які показники стану ярого ячменю використовуються для визначення елементів продуктивності?
   
 9. Визначте тривалість періоду від сівби до сходів ярого ячменю, якщо запаси продуктивної вологи становили 36 мм, середня температура періоду була 11 °С, тривалість періоду сівби 14 днів. 
   
 10. Визначте тип весни, якщо висота снігу на дату переходу температури повітря через 0°становила 8 см, глибина промерзання ґрунту 43 см.
    
   Аналіз
 11.  Чим пояснюється незначне розповсюдження посівних площ озимого ячменю?
   
 12. Класифікуйте тип зернових культур за їх біологічними властивостями. Приклад : зернові культури першої групи відзначаються……
   
 13. Якими властивостями характеризується зерно ярого ячменю?
   
 14. За яких погодних умов  формується високий врожай ярого ячменю?  
   
 15. Які  причини спричиняють полягання  посівів ярого ячменю?
   

   

Синтез

 1. Запропонуйте свій варіант комбінації метеорологічних умов формування високої врожайності ярого ячменю.
   
 2.  Запропонуйте свій варіант методу складання прогнозу очікуваного врожаю ярого ячменю.
   

Оцінка

 

 1. Чому посіви ярого ячменю розміщують переважно в нечорноземній зоні?.
   

 2.Опишіть стан посіву озимої пшениці за  виникнення посушливих умов в період від виходу у трубку до колосіння.

 

3.Дайте оцінку умов полягання посівів ярого ячменю за різних агрометеорологічних умов в період від сходів до колосіння. 

 

    Вкажіть , що було мало зрозуміло в лекціях? Якої інформації недоставало? Що необхідно висвітлювати більш детально?.