Шаблон СР Озима  пшениця

   Запамятання

 

 1. Назвіть основне значення зернових культур.    
   
 2. Дайте перелік головних ознак зернових культур.
   
 3. Назвіть біологічні особливості озимої пшениці.
   
 4.      Назвіть  фази розвитку зернових культур.
   
 5. Опишіть будову колоса озимої пшениці.
   
 6. Основні види продукції  з озимої пшениці.
   
 7. Назвіть які зернові культури входять до першої групи.
   
 8. Назвіть основні ознаки  першої групи зернових культур.
   
 9. Назвіть тривалість польового періоду озимої пшениц 
   
 10. Назвіть головний життєдайний орган озимої пшениці.
   
 11. Дайте визначення продуктивної кущистості озимої пшениці.
   
 12. Дайте відповідь, на якому етапі органогенезу культури починається фаза виходу у трубку?
   
 13. Назвіть яка глибина залягання вузла кущіння озимої пшениці?
   
 14. Назвіть, якими заходами забезпечується оптимальне  освітлення рослин.
   
 15. Дайте відповідь яка має бути оптимальна вологозабезпеченість посівів озимої пшениці в період наливу зерна 
   
 16. Назвіть основний процес в живленні рослин 
   
 17. Назвіть оптимальну температуру в період сівби озимої пшениці.
   
 18. Назвіть оптимальне значення запасів продуктивної вологи в осінній період розвитку озимої пшениці.
   
 19. Назвіть на яких інерційних факторах засновується прогноз врожаю озимої пшениці.
   
 20. Назвіть  фазу розвитку озимої пшениці , в яку уточнюється прогноз врожаю.
   

   

Розуміння

1. Допишіть фразу : «Дружне кущіння у злакових рослин відбувається за температури…..»

 

«Дружне кущіння у злакових рослин відбувається за температури…..»

 
 1. Поясніть, чим характеризуються зернові культури.
 
 1. Поясніть, чому не змінюється черговість фаз розвитку озимої пшениці.
  

4.Допишіть фразу «Протягом вегетації зернові культури проходять такі фенологічні фази розвитку:….»

 

«Протягом вегетації зернові культури проходять такі фенологічні фази розвитку:….

 

 5.Допишіть фразу «Дружність проростання і поява сходів залежать від ….»

 

«Дружність проростання і поява сходів залежать від…..»

 
 1. Допишіть фразу «Тривалість осіннього періоду вегетації становить …….»
   

Тривалість осіннього періоду вегетації  становить …….»

 
 1. Допишіть фразу « В Україні посів озимої пшениці зосереджені …….»
   

     В Україні посів озимої пшениці зосереджені …….

   

8.Поясніть як впливають  умови зимівлі озимої пшениці на її продуктивність.

 
 1. Поясніть різницю між поняттями «ріст» і «розвиток» рослин.
   

10.Пояснять різницю між поняттями «етапи органогенезу» і « фази розвитку рослин».

 

11.  На якій глибині залягає вузол кущіння зернових культур?

 
 1. Назвіть пері три країни, які займають провідне місце у виробництві зерна.
   
 2. Поясніть різницю між «мякими» та «твердими» пшеницями.
   
 1. Допишіть фразу «Кущіння починається після утворення рослиною…..»
   

 Кущіння починається після утворення рослиною……..

 

 

 1. Розкажіть про «критичний період» у розвитку озимої пшениці.
   
 2. Які показники використовуються для розрахунку довгострокового прогнозу врожаю озимої пшениці?
   
 3.  Для чого розраховується уточнюючий прогноз врожаю і коли він складається?
   

 16.Які несприятливі умови взимку спричиняють пошкодження рослин озимої пшениці?

 
 1. Що таке «критична температура» і як вона розраховується?
   

18.За вимогами до світла до якого світлового дня відноситься озима пшениця?

 

19.Які найбільш поширені шкідники озимої пшениці?

 
 1. Вкажіть терміни вологозарядкових поливів озимої пшениці.
   

   Використання

 

 1. Поясніть мету вирощування озимої пшениці.
    
 2. Поясніть особливості двох груп зернових культур і мету їх вирощування.
   
 3. Поясніть, чи буде пошкодження посівів озимої пшениці взимку, якщо виста снігу була 3 см, мінімальна температура грунту на глибині 5 см становила – 19 °С., а критична температура вимерзання становила – 17 °.?
   
 1. Поясніть чому необхідно завчасно розраховувати очікуваний врожай озимої пшениці?
   
   
 2. Поясніть, які показники використовуються для складання прогнозу очікуваного врожаю пшениці у фазу колосіння?
   
 3. Поясніть, як визначається густота рослин?.
   
 4. Визначтежиттєздатність озимої пшениці, якщо тривалість періоду з висотою снігу більше 30 см становила 13 декад.
   
 1. Визначте, які показники стану озимої пшениці використовуються для визначення елементів продуктивності?
   
 2. Визначте тривалість періоду від сівби до сходів озимої пшениці, якщо запаси продуктивної вологи становили 30 мм, середня температура періоду була 14 °С.
   
 1. Визначте дату припинення вегетації озимої пшениці восени, якщо температура повітря становила в у другій декаді листопаду 7°С, а у третій декаді - 3°С. 
   

   

Аналіз

 1.  Чим пояснюється розподіл на класи твердих і м’яких пшениць ?
   
 2. Класифікуйте тип зернових культур за їх біологічними властивостями. Приклад : зернові культури першої групи відзначаються……
   
 1. Якими властивостями характеризується висока зимостійкість озимої пшениці?
   

4.За яких погодних умов  формується висока морозостійкість озимої пшениці?

 

 
5.За якими показниками визначається сорт озимої пшениці?

 

Синтез

 1.  Запропонуйте свій варіант комбінації метеорологічних умов формування високої морозостійкості озимої пшениці.
   
 1. Запропонуйте свій варіант методу складання прогнозу очікуваного арожаю озимої пшениці.
   

   

Оцінка

 1. Зацінуйте перевагу твердих чи м’яких пшениць.
   

 2.Опишіть стан посіву озимої пшениці за оптимальних умов вирощування.

 

3.Відокреміть основні біологічні особливості сортів озимої пшениці з високою продуктивністю. 

 

 4.Дайте оцінку умов вирощування озимої пшениці в усіх природно-кліматичних зонах України.

  

    Вкажіть , що було мало зрозуміло в лекціях? Якої інформації недоставало? Що необхідно висвітлювати більш детально?.